1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: bosanski

Obilježavanje značajnih datuma u novembru

U petak, 16.11.2018. godine, u našoj školi su na prikladan način obilježena tri veoma važna datuma. Naime, Vijeće učenika je u povodu Dana srednjoškolaca – 17. novembra, realizovalo akciju defilea učenika kroz naš grad.

Međunarodni dan srednjoškolaca obilježava se u spomen na praške studente i srednjoškolce koji su, zbog mirnog protesta protiv nacističke okupacije svoje zemlje, streljani bez ikakvog suđenja i dokazivanja krivnje.

Nakon defilea učenici drugog razreda gimnazije su u školi, uz pomoć profesorice Merhile Čauševiće i pedagogice Amerline Jazvin Softić, kroz prikladan tekst, glumu i kratki video obilježili Međunarodni dan tolerancije - 16. novembar i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom – 19. novembar.

Međunarodni dan tolerancije nas podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas, to je naša forma izražavanja i način da budemo ljudi.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom nas upozorava na to da se nasilje nad djecom ne može i ne smije tolerisati. Sloboda od nasilja će biti moguća samo ako svi poštujemo naše obaveze prema djeci i unesemo pozitivne promjene u dječje živote.

Učenici su na kraju programa poslali jasnu poruku: „Dižemo ruku za ljubav“.

REZULTATI KONKURSA OBJAVLJENOG U DNEVNOM LISTU „OSLOBOĐENJE“ 30.07.2018. GODINE

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON-KANTON SREDIŠNJA BOSNA

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „GORNJI VAKUF“

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

Broj: 392/18

Datum: 24.08.2018. godine

 

REZULTATI KONKURSA OBJAVLJENOG U DNEVNOM LISTU „OSLOBOĐENJE“ 30.07.2018. GODINE

 

1.     Za obavljanje poslova i radnih zadataka profesora bosanskog jezika i književnosti prima se kandidat Altijana Ćemer. Uvidom u potvrdu broj: 453/2018 od 25.07.2018. godine izdatu od Mješovite srednje škole Donji Vakuf imenovanoj nedostaje 12 časova do pune norme te se prima u radni odnos na mjesto profesora bosanskog jezika i književnosti u Mješovitoj srednjoj školi „Gornji Vakuf“ na 9 časova sedmično.

 

2.     Za obavljanje poslova i radnih zadataka profesora matematike prima se Emina Ribić na 7 časova sedmično do 30.06.2019. godine (prvorangirani kandidat odustao od navedenih časova).

 

Bodovna lista kandidata za mjesto profesora matematike

Redni broj:

Ime i prezime kandidata:

Ukupno bodova:

1.       

Admira Dizdar

14,5

2.       

Emina Ribić

12

3.       

Alma Ždralović

nije pristupila intervju

4.       

Mirnesa Mlinarević

nije pristupila intervju

 

3.     Za obavljanje poslova i radnih zadataka profesora fizike prima se Minela Milanović na 4 časa sedmično do 30.06.2019. godine.

 

Bodovna lista kandidata za mjesto profesora fizike

Redni broj:

Ime i prezime kandidata:

Ukupno bodova:

1.       

Minela Milanović

12

2.       

Amina Habib

nije pristupila intervju

3.       

Almir Bečirović

odustao od  naved.časova

 

4.      Za obavljanje  poslova i radnih zadataka profesora psihologije prima se Senaida Šijak na 2 časa sedmično do 30.06.2019. godine.

 

Bodovna lista kandidata za mjesto profesora psihologije

Redni broj:

Ime i prezime kandidata:

Ukupno bodova:

1.       

Senaida Šijak

18,5

2.       

Harun Herceg

14,5

3.       

Aida Destanović

nije pristupila intervju 

5.      Za obavljanje poslova i radnih zadataka profesora elektrotehničke grupe predmeta – 2 izvršioca prima se Lejla Hadžiahmetović na 21 čas sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2019. godine i kandidat Merhudin Habib na 20 časova sedmično na određeno radno vrijeme do 30.06.2019. godine.

Bodovna lista kandidata za mjesto profesora elektrotehničke grupe predmeta

Redni broj:

Ime i prezime kandidata:

Ukupno bodova:

1.       

Lejla Hadžiahmetović

14

2.       

Merhudin Habib

13

3.       

Amila Begović Makul

12,5

  4.

         Mesud Zeljković

odustao od konkursa
 

 

6.      Za obavljanje poslova i radnih zadataka predavača praktične nastave frizer/vlasuljar na punu normu prima se Mirsada Hadžiabulić na određeno radno vrijeme do 30.06.2019. godine.

7.      Za radno mjesto profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja Upravni odbor škole na sjednici održanoj 23.08.2018. godine poništio je dio konkursa koji se odnosi na navedene časove iz razloga sto nema potrebe za angažmanom novog zaposlenika.

Pouka o pravnom lijeku:  Protiv ove odluke kandidati mogu uložiti prigovor Upravnom odboru škole u roku od 8 dana od dana objave ovih rezultata na EMIS web stranici škole.

 

 

                                                                                           Predsjednik Upravnog odbora:

                                                                                                  Mehrid Petrović, dipl.pravnik