1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: bosanski

Obavijest o upisu učenika u prve razrede

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON-KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „GORNJI VAKUF”
GORNJI VAKUF-USKOPLJE

Datum: 08.06.2018. godine

O B  A  V  I  J  E  S  T

Obavještavaju se učenici sa završenom osnovnom školom da se prijem učenika u prvi razred srednje škole vrši:
PRVI UPISNI ROK:
- Prijava kandidata za upis učenika u I razred gimnazije, tehničke i srodne, te stručne škole je 18 i 19. 06 . 2018. godine od 8 sati.
DRUGI UPISNI ROK:
- Prijava kandidata za upis učenika u I razred  gimnazije, tehničke i srodne, te stručne škole u drugom upisnom roku je 04. i 05. 07. 2018. godine od 8 sati;
TREĆI UPISNI ROK
- Prijava kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta je 24.08.2018. godine od 8 sati.
Uz prijavu učenici su dužni dostaviti:
- Prijavu na konkurs,
- Izvod iz Matične knjige rođenih ili rodni list,
- Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
- Uvjerenje o uspjehu za VI, VII i VIII razred osnovne škole,
- Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

OPĆI USLOVI
Pravo upisa u prvi razred imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina, odnosno koji navršavaju 18 godina života uz odobrenje Nastavničkog vijeća i učenici s posebnim potrebama na osnovu odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa i sa navršenih 20 godina života.

U prvi razred Mješovite srednje škole „Gornji Vakuf“ u Gornjem Vakufu-Uskoplju učenici se mogu upisati u slijedeće škole:

  1. Opća Gimnazija (IV stepen)
    2. Elektrotehnička škola - elektrotehničar računarstva i informatike (IV stepen)
    3. Mašinska tehnička škola - mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama (IV stepen)
    3. Stručna škola uslužnih djelatnosti - frizer-vlasuljar (III stepen)
    4. Mašinska stručna škola - automehaničar, metalostrugar i zavarivač (III stepen)

Prijem učenika obavlja se u skladu sa planom upisa bez prijemnog ispita, a na osnovu Rang liste koju utvrđuje Komisija za upis učenika, na osnovu postignutog uspjeha u svim razredima osnovne škole.

Detaljne informacije oko upisa u prvi razred srednje škole možete vidjeti na web stranici škole www.mssgv.ba

DOBRO NAM DOŠLI!

DIREKTOR ŠKOLE;
Selvedina Begović, dipl.ecc

Dobro došli na EMIS stranice Mješovite srednje škole Gornji Vakuf


Prva srednja škola na području opštine Gornji Vakuf, danas Gornji Vakuf-Uskoplje, odlukom tadašnje Skupštine opštine Gornji Vakuf osnovana je u aprilu 1972. godine. Pod nazivom Srednjoškolski centar “Jura Mikulić” Gornji Vakuf radila je do početka ratnih dejstava 1992 godine. U tom periodu u Srednjoškolskom centru nastavu  je pohađalo prosječno 1.500 učenika i bilo zaposleno 80 do 90 radnika.

Uspješan dvadesetogodišnji rad i aktivnost škole prekinut je početkom rata u Bosni i Hercegovini. Uništena je stara školska zgrada i dio dograđene škole tako da je nastava morala biti obustavljena i potpuno prekinuta.

Prekid rada škole je trajao sve do obustave rata.
Učenici su ostali bez objekta, i iz tog razloga su prosvjetni i drugi radnici bošnjačke nacionalnosti ranije zajedničke srednje škole, nastojali da pokrenu aktivnost i rad škole još u gotovo  ratnim uslovima. Cilj je bio da se pokrene nastavni proces, i da se učenici okupe i spriječi daljnje gubljenje vremena za nastavak školovanja ratnih generacija učenika.
Sve aktivnosti su rađene uz saglasnost roditelja tako da je u gotovo porušenom gradu nađen prostor da se učenici smjeste i počnu sa nastavom.
Bez školske zgrade, u trgovačkim objektima, ugostiteljskim objektima, objektima Islamske zajednice u krugu od 2 km, nastava je počela sa radom 02.05.1994. godine.

Sredstvima općine, donacijama građana i uz veoma skromnu pomoć humanitarnih organizacija adaptirana je oštećena zgrada nekadašnjeg starog hotela, vlasništvo Trgovačkog preduzeća “Bratstvo” iz Gornjeg Vakufa. Nimalo uslovan prostor se počeo koristiti na zadovoljstvo učenika, njihovih roditelja i radnika ranije škole. U tom trenutku nije bilo važno što su učionice malene, neuslovne, prljave, sanitarije neuređene, neuređeno grijanje, učionice bez klupa i stolica, a pogotovo bez učila. Bilo je važno da su učenici na jednom mjestu i da se može organizovati nastava.

Radeći u neizdrživim uslovima obezbijedili smo da učenici počnu redovno pohađati nastavu, da mogu nastaviti dalje školovanje ili pokušaju naći zaposlenje u zemlji ili inostranstvu. Pokušavali smo da izmijenimo stanje, da se iznađe neko rješenje i riješe prostorni i drugi problemi. Radi toga smo upoznali sve nadležne organe i institucije, organe i pojeince sa stanjem i molili da se pokuša iznaći neko rješenje. Upravni odbor škole i rukovodstvo škole su na nizu sastanaka analizirali stanje i pokušavali da predlažu rješenja nadležim institucijama. Dostavljali smo pisma, analize i predlagali rješenja  mnogim osobama lično. Među njima ističemo Tomasa Millera, ranijeg ambasadora SAD u BiH, Wolfganga Petricha, visokog predstavnika u BiH, Cllauda Kiffera, višeg savjetnika za obrazovanje u OHR-u i slično.

Duge prepiske su urodile plodom tako da su uslijedile posjete školi, međusobni dogovori na nivou opštine i kantona, kao i razgovori između dviju srednjih škola koje djeluju na ovom području.
Nakon dugih, teških, ali i konkretnih razgovora, dana 05.01.2001. godine uslijedilo je potpisivanje sporazuma o adaptaciji ranijeg objekta zgrade ranije rajedničke srednje škole. Međunarodna zajednica je obezbijedila 300.000$, tako da su radovi na čišćenju i uređenju prostora već započeli.

Ohrabrujuće je da se politička klima promijenila i da će povoljno uticati na adaptaciji objekta jer je u oktobru ove godine počela da djeluje zajednička administracija u općini Gornji Vakuf-Uskoplje. Očekujemo da će radovi sada biti još brži i uspješniji.