1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: bosanski

REZULTATI KONKURSA OBJAVLJENOG U DNEVNOM LISTU "OSLOBOĐENJE" DANA 18.01.2019.GODINE

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON-KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „GORNJI VAKUF“
GORNJI VAKUF-USKOPLJE

Broj: 69/19
Datum: 01.02.2019. godine

 

REZULTATI KONKURSA OBJAVLJENOG U DNEVNOM LISTU „OSLOBOĐENJE“ 18.01.2019. GODINE

 

1.     Za obavljanje poslova i radnih zadataka profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja prima se kandidat Almir Pokvić. Uvidom u potvrdu broj: 06-34/19 od 21.01.2019. godine izdatu od JU Osnovna škola „Voljevac“  imenovanom nedostaje 10 časova do pune norme te se prima u radni odnos na mjesto profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja u Mješovitoj srednjoj školi „Gornji Vakuf“ na 10 časova sedmično.

 

Za obavljanje poslova i radnih zadataka profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja na 14 časova sedmično prima se Emir Idrizović.

 

Uvidom u dokumentaciju kandidata Dedić Nermina utvrđena je neusklađenost uvjerenja o dopuni norme izdatog 21.01.2019. godine i uvjerenja od Porezne uprave FBiH, Kantonalni porezni ured Novi Travnik, Porezna ispostva Bugojno broj 13-6/4-15-38-517/19 od 21.01.2019. godine u kojem jasno stoji da je imenovani prijavljen na puno radno vrijeme – osam sati dnevno, te kandidat Nermin Dedić nije ostvario pravo prioriteta po konkursu od 18.01.2019. godine za profesora tjelesnog i zdravstevnog odgoja.

 

Bodovna lista kandidata za mjesto profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Redni broj:

Ime i prezime kandidata:

Ukupno bodova:

1.       

Almir Pokvić

Nadopuna norme

2.       

Emir Idrizović

18,5

3.       

Mermima Zečić

17,5

4.       

Veliša Smoljić

15,5

5.

Armin Softić

15

6.

Ivan Tokić

15

7.

Nermin Dedić

Neusklađenost dokumentacije

 

2.     Za obavljanje poslova i radnih zadataka profesora geografije prima se Zinajda Poturović Zukanović  na 12 časova sedmično do povratka zaposlenika sa bolovanja a najduže do 30.06.2019. godine.

Bodovna lista kandidata za mjesto profesora geografije

Redni broj:

Ime i prezime kandidata:

Ukupno bodova:

1.       

Zinajda Poturović Zukanović

19

2.       

Nela Planinčić

11

 

Pouka o pravnom lijeku:  Protiv ove odluke kandidati mogu uložiti prigovor Upravnom odboru škole u roku od 8 dana od dana objave ovih rezultata na EMIS web stranici škole.

 

                                                                                           Predsjednik Upravnog odbora:
Mehrid Petrović, dipl.pravnik

Dodaj komentar

Loading