1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski

EMIS Print - nova verzija/inačica 7.2

Obavještavaju se svi EMIS koordinatori osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna  da je kreirana nova verzija / inačica programa EMIS Print, koju je potrebno instalirati na školske računare / računala.

Zadnja verzija/inačica programa nosi redni broj  7.2 sa datumom kreiranja od  12.01.2015. godine. Ova nova verzija / inačica sadrži sljedeće promjene:

  • usaglašeni sadržaji obrazaca za potvrde i uvjerenja na kraju prvog polugodišta (ispravljene uočene nepravilnosti),
  • usaglašeni sadržaji obrazaca za potvrde i uvjerenja za učenike od prvog do trećeg razreda OŠ,
  • kreiran novi obrazac za učeničku knjižicu - matični podaci.

NAPOMENA: Učeničke knjižice - naslovna stranica sa matičnim podacima se štampaju/tiskaju na obrascima sa zlatnim obrubom i holografskom zaštitom, koje je svaka škola dobila ranije.

Preuzimanje zadnje verzije / inačice programskog rješenja EMIS Print se obavlja kroz Administrativni Panel školskih poddomena sistema EMIS WEB.

Pristup školskim poddomenama sistema / sustava EMIS WEB je omogućen kroz tabelarni prikaz škola na glavnoj stranici informacionog sistema / sustava EMIS Web, izbornik 'Škole'.

Detaljna uputstva o načinu postupanja sa novim funkcionalnostima su uručena svim školama Kantona u printanom obliku, na stručnoj konferenciji direktora i ravnatelja osnovnih i srednjih škola u četvrtak, 08.01.2015. godine. Ta uputstva trebaju biti kompletirana sa ovim dodatnim informacijama.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

Komentari su zatvoreni

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB