1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: bosanski

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne školske ekskurzije

Datum: 22.05.2018.  

 

           Na osnovu Pravilnika  o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih  aktivnosti izvan škole, komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude, objavljuje: 

 

                                                                   JAVNI POZIV 

                                                     za prikupljanje ponuda za organizaciju  

                                                         višednevne školske ekskurzije  

 

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da na osnovu priloženog obrazca dostave svoju ponudu za organizovanje ekskurzije u školskoj 2018./19. godini, najkasnije do 30.05.2018. godine do 12:00 sati, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Javni poziv- ne otvaraj” i brojem ponude. Ponude koje su nepotpune, kao i ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu, neće se uzimati u obzir.  Javno otvaranje ponuda bit će obavljeno 04.06.2018. godine u 10:00 sati u prostorijama škole.

 

                                                                  

                                                                                                                                      Predsjednik komisije 

                                                                                                                           Kadunić Sabina

 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne školske ekskurzije.docx (17,5KB)

Dodaj komentar

Loading