1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: bosanski

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizovanje izvanučioničke nastave

Datum: 15.05.2019.  

 

           Na osnovu Pravilnika  o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih  aktivnosti izvan škole, komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude, objavljuje: 

 

                                                                   JAVNI POZIV 

                                                     za prikupljanje ponuda za organizaciju  

                                                         višednevne školske ekskurzije  

 

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da na osnovu priloženog obrazca dostave svoju ponudu za organizovanje ekskurzije u školskoj 2019./20. godini, najkasnije do 23.05.2019. godine do 12:00 sati, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Javni poziv- ne otvaraj” i brojem ponude. Ponude koje su nepotpune, kao i ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu, neće se uzimati u obzir.  Javno otvaranje ponuda bit će obavljeno 29.05.2019. godine u 09:00 sati u prostorijama škole.

 

                                                                  

                                                                                                                                      Predsjednik komisije 

                                                                                                                          Emir Druško

 

OBRAZAC POZIVA ZA EKSKURZIJE - 2019.docx (20,3KB)

Dodaj komentar

Loading