1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: bosanski

Na osnovu prijavljenih kandidata objavljujemo listu upisanih učenika u Srednju stručnu školu Bugojno po strukama i zanimanjima. SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO Dana: 17.07.2019.


 SAOBRAĆAJNA STRUKA – TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

PREZIME I IME: 

1.      ZAHIROVIĆ SUMEJA

2.       ALIĆ ERNA

3.       ĐURIĆ ANA

4.       DADIĆ LAURA

5.       VINČEVIĆ ALDIJANA

6.       JUSUFIJA SEADA

7.       HADŽIĆ ADIS

8.       NURKIĆ EMRAH

9.       KORENIĆ VELDINA

10.   MUMINOVIĆ SEJADA

11.   REDŽEBAŠIĆ LEJLA

12.   ZJAKIĆ AMINA

13.   JUSIĆ NEDIM

14.   KERO DŽENANA

15.   GURIĆ ERNA

16.   ĐOPA DENISA

17.   KILIM SARA

18.   SMAJIĆ ZEJNA

19.   KERO SALIH

20.   NOVALIĆ MIRNESA

21.   MUMINOVIĆ NEJRA

22.   ZULUM DŽENITA

23.   ŠEHIĆ IRHADA

24.   MALKOČ MURISA

25.   AGIĆ SABIHA

26.   ADŽEM JASMIN

27.   BEKRIĆ AMELA

28.   ČUKURIJA JASMIN

29.   UGARAK MERSAD

30.   ČOLIĆ MAJDA

31.   HALILOVIĆ ĐANI

32.   ALIBEGOVIĆ  AMIR

33.   MALKOČ MUKEBIR

34.   ĐULIĆ HANA

35.   AGANOVIĆ SAJRA

36.   VIDIMLIĆ  REŠKO

37.   HAZNEDAREVIĆ BELKISA

38.   RUJANAC NEDIM

39.   ĆATIĆ ZENAJDA

40.   GVOZDEN MUKEBIR

41.   ŠEGO ASMIR

42.   BEGANOVIĆ ELDIN

43.   FRLJ IRMA

44.   KURIĆ TARIK

45.   ADŽEMOVIĆ VILDANA

46.   BEGAN ALMEDINA

47.   MEDILOVIĆ ERMINA

48.   ČEHAJIĆ ADISA

49.   SADIKOVIĆ ADNA

50.   PANDUR ERNA

51.   HAČIMIĆ MEDINA

52.   VILEŠ  ZAJKO

53.   PILAV SEDIN

54.   CETIN MUHAMED

55.   RIBO NERMINA

56.   RIBO ABDULAH

57.   DUVNJAK MEHRUDIN

58.   HUSEINBEGOVIĆ ALMA

59.   VILEŠ ZAJKO

60.   CETIN AJLA

61.   ŠIŠIĆ DŽENANDA

62.   SAFIĆ ARIF

63.   TUTARIŠ NERMIN

64.   MEKIĆ SENAD

65.   PIVAĆ ALISA

66.   DERVIŠIĆ MALIK

67.   SULJIĆ NIHADA

68.   KELIĆ NEJRA

69.   ŠKILJAN SELVERA

70.   KANIŽA SAJRA

71.   ŽDRALIĆ AMINA

72.   ZUMERI ALDINA   


SAOBRAĆAJNA STRUKA VOZAČ MOTORNIH VOZILA

 

PREZIME I IME:                                                              

1.       BASARA ANES                                                                

2.       ZULUM ADNAN                                                                            

3.       ROBOVIĆ NEDIM                                                          

4.       DEDIĆ NIJAZ                                                                    

5.       OMANOVIĆ MAHDIN                                                 

6.       KMETAŠ ADIN                                                

7.       ČOLIĆ HUSEIN                                                

8.       KRPIĆ EDIS                                                                       

9.       HAJDAREVIĆ MIRZA                                                    

10.   KERO MIRZA                                                                   

11.   KOVAČ ALMER                                                                              

12.   MAHMUTOVIĆ  KERIM                                               

13.   DAGOJA BERIN                                                                              

14.   MURATSPAHIĆ HAMZA                              

15.   MURATSPAHIĆ OMER                                                 

16.   VELIĆ EMIR                                                                      

17.   MUJKIĆ MIRNES                                                           

18.   SIJAMIJA ELMEDIN                                                      

19.   DAUL KEMAL                                                                  

20.   BEKTAŠ SALKO                                                               

21.   BAMBUR MIRZA                            

22.   PRIJIĆ AMEL                                                                    

23.   RAMIĆ ADIS                                                                    

24.   PILAV NEDIM                                                                 

25.  KADUNIĆ ADMIR                            


 

ELEKTROTEHNIČKA STRUKA –ELEKTROINSTALATER I ELEKTROMEHANIČAR

 

PREZIME I IME:

1.       MAŠIĆ EDIN

2.       ĐOPA ALMIN

3.       HELEG TARIK

4.       ĆEHAJA MIRSAD

5.       ČEPALO AHMED

6.       DŽELILOVIĆ DŽENAD

7.       HOPIĆ MELDIS

8.       ČOLAK MAHIR

 


 PREZIME I IME:

1.       HUNTIĆ AJDIN

2.       MURATSPAHIĆ ASMIR

3.       UGARAK AJDIN

4.       HELJA NADIR

5.       GVOZDEN ILHAM

6.       UGARAK KENAN

7.       UGARAK NASER

8.       BUREK HARUN

 

 MAŠINSKA STRUKA

 

 MAŠINSKA STRUKA, ZANIMANJE AUTOMEHANIČAR , OPERATER NA CNC MAŠINAMA I PLINSKI I VODOINSTALATER 2019./2020.GODINE

 

 PREZIME I IME:


 1.       ŠEHO JASMIN

2.       DEDIĆ HAMZA 

3.       POKVIĆ SAMIR

4.       HABIBOVIĆ BILAL

5.       SMAJIĆ ASMIR

6.       ZEC SELMIR

7.       ALISPAHIĆ ERMIN

8.    KUKIĆ ADIN


 PREZIME I IME:

1.       HUSETIĆ AMAR

2.       DŽELILOVIĆ DIZDAR

3.       BAŠIĆ AZUR

4.       KALAIDŽISALIHOVIĆ  EDIN

5.       KERO AMEL

6.       MUSLIMOVIĆ BELMIN

7.       ALIBEGOVIĆ ESAD

8.       MARIĆ AMAR

9.       CETIN ALMEDIN

 

 PREZIME I IME:

1.       RUSMIR MAROŠ

2.       OMERAGIĆ ADNAN

3.       OHRAN EMSAR

4.       ĐEKIĆ ELDIN

5.       HADŽIĆ DEMIR

6.       HINDIĆ EMIR

7.       KUKIĆ MIRZAH


TRGOVINSKA STRUKA- PRODAVAČ

 

PREZIME I IME:

1.       FORIĆ AJLA

2.       MUHIĆ ILHANA

3.       SULJAKOVIĆ JASMINA

4.       FORIĆ ELVEDINA

5.       MUHIĆ ERNA

6.       TOKMIĆ MEHMED

7.       BASARIĆ MEDINA

8.       KRPIĆ AMELA

9.       OSMIĆ KENANA

 


Dodaj komentar

Loading