Informacioni sistem 'Vozački ispiti' je implementiran na nivou kontrolirane računarske mreže. Rad na mreži i upotreba uređaja i resursa na njenoj infrastrukturi je nadgledana cijelo vrijeme te zahtijeva eksplicitno dopuštenje od strane Ministarstva za obrazovanje Kantona i nadležnog mrežnog administratora. U slučaju da Vi nemate takvo dopuštenje/ovlaštenje u pisanom obliku, ne pokušavajte prijavljivanje na ovaj sistem i vodite računa da u suprotnom direktno kršite Zakon i da time možete biti tretirani od strane nadležnih službi. Nastavkom korištenja ovog sistema prihvatate da ste svjesni tih činjenica i da se slažete sa gore navedenim uslovima.

PAŽNJA: Svaka zloupotreba gornjeg povlači Zakonom propisane sankcije.