Poštuj Zakon
Po Zakonu, na svaki informacioni sistem koji implementira prijavnu proceduru, se mogu prijaviti samo korisnici koji su ranije ovlašteni za prijavljivanje. Prijavni ekran mora naglasiti da ne-autorizirano prijavljivanje nije dozvoljeno.

Svaki pokušaj ne-autoriziranog prijavljivanja se također smatra krivičnim djelom.

8.8.2015