3.520.221   |   2016./2017.

Odabrani jezik: bosanski

Obavijesti o rasporedima polaganja

OBAVIJEST KANDIDATIMA

 PLAN ISPITA ZA JULI, AUGUST I SEPTEMBAR

Broj: 08 - 27- 592 /17-2
Datum: 20.6.2017.godine

PREDMET: OBAVIJEST U VEZI POLAGANJA ISPITA ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA

SVIM KANDIDATIMA ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA,
AUTOŠKOLAMA SBK TRAVNIK
PU JAJCE, BUGOJNO, TRAVNIK, VITEZ I KISELJAK

Obavještavamo kandidate za vozača motornih vozila da je u mjesecu juli, avgust i septembar 2017. godine, planirano organiziranje polaganja ispita za vozače motornih vozila. U zavisnosti odbroja zaprimljenih uredno popunjenih prijava za ispit te dostavljene dokumentacije uz prijavu propisane Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama BiH, („Službeni glasnik BIH“, 6/06, 75/06, 44/0784/09 48/10), Pravilnikom o osposobljavanju za vozača motornih vozila i Pravilnikom o načinu i uslovima organiziranja ispita za vozača motornih vozila (“Službeni glasnik BiH”, broj 46/12), kao i ranije datim uputama iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ispiti će se planirati u sljedećim terminima:


 plan ispita juli, august, septembar B 2017.pdf


U vezi ove obavijesti kandidati za vozača motornih vozila se mogu informisati na oglasnoj ploči Odjela za autoškole i vozačke ispite, ili pozivom na kontakt telefon 030 541 341, u vremenu od 12:00 do 14:00 h.

 MINISTRICA

Katica Čerkez


EMIS Autoškole i vozački ispiti - novo izdanje 4.1.2

Obavještavaju se svi korisnici  Informacionog sistema 'EMIS autoškole i vozački ispiti' da je danas, 25.01.2017. aktivirana nova verzija sistema 4.1.2

Nova verzija donosi određeni broj unapređenja prethodne inačice, kao i nekoliko  novih funkcionalnosti. Nove funkcionalnosti se odnose na novi način pretraživanja kandidata. Naime, do sada smo imali mogućnost pretraživati listu po prezimenu. I to je dobro funkcioniralo. Medjutim, obzirom da se broj kandidata koji se arhiviraju u EMIS bazi u znatnoj mjeri uvećava, javlja se potreba  da pretragu proširimo na način da pored prezimena uključimo i ime.

Time se omogućuje vrlo brzo nalaženje tražnog kandidata obzirom da se mnoga prezimena javljaju veoma velik broj puta.

Napomena:

Obzirom da se navedena unapređenja prvenstveno odnose na Ministarski sistem EMIS, okruženje i naćin rada ostalih korisnika ostaju nepromijenjeni.

EMIS DEVELOPMENT TEAM


Seminar i workshop za predstavnike autoškola

OBAVJEŠTENJE: Obavještavaju se sve licencirane autoškole SBK/KSB da će u srijedu, 21.09.2016. godine biti održan seminar i workshop za predstavnike autoškola koji su ovlašteni za rad na informacionom sistemu / informacijskom sustavu "EMIS autoškole i vozački ispiti'.

OZNAKA

NAZIV TEMSKE JEDINICE

EDU – EMIS-VI-08/16

Implementacija novih funkcionalnosti i sigurnosnih procedura u sistemu / sustavu emis autoškole i vozački ispiti

 

Praktični on-line trening i osposobljavanje predstavnika autoškola ovlaštenih za rad na sistemu / sustavu EMIS autoškole
 

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA

Datum

 

Vrijeme

 

Mjesto

srijeda, 21.09.2016.

 

10:00 – 13:00

 

Sala u zgradi Vlade SBK/KSB Travnik
VRIJEME

NASLOV I DETALJI PREDAVANJA

10:00 - 10:20

Analiza rada odjela za autoškole i vozačke ispite u sistemu / sustavu EMIS autoškole i vozački ispiti u proteklom periodu


Šezad Hodžić,  Ministarstvo obrazovanja, znanosti,  kulture i sporta / športa Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna - odjel  za autoškole i vozačke ispite,  pomoćnik ministrice

10:30 - 13:00


Informacijski sistem / sustav EMIS autoškole i vozački ispiti (Education Management Information System) - Implementacija novih funkcionalnosti i sigurnosnih procedura


-          uvod i prezentacija dosadašnjih aktivnosti

-          nove funkcionalnosti

-          nove sigurnosne procedure

-          nova procedura za on-line prijavu na sistem / sustav

-          instalacija mobilne app na mobitele svih učesnika seminara

-          kreiranje korisničkih naloga predstavnicima autoškola

-           prijava na EMIS u novom okruženju

-          novi sistem / sustav za on-line polaganje teorijskog dijela ispita za vozače

-          pitanja/odgovori

 

Prof. dr. Senad Burak, Univerzitet u Sarajevu, glavni projektant informacionog sistema / informacijskog sustava i administrator baze podataka

 
.

Napomena: obzirom na važnost seminara obavezna / obvezna je prisutnost i aktivno učešće ovlaštenih predstavnika autoškola, a naročito onih koji su direktno involvirani u rad na sistemu / sustavu EMIS.

Obzirom da nove sigurnosne procedure uvode dvostruku verifikaciju prilikom prijave na sistem / sustav (two-factor authentication) baziranu na korištenju posebne mobilne aplikacije, svi ovlašteni predstavnici autoškola moraju doći na seminar sa svojim mobitelom.

Minimalni preduvjeti za uspješnu instalaciju aplikacije podrazumjevaju (relativno) novije mobitele (smart mobile) sa zadovoljavajućom kamerom i mogučnošću instalacije aplikacije za skeniranje 2D barkodova.

Većina mobitela koji se uobićajeno koriste u BiH spadaju u tu kategoriju, tj. u potpunosti zadovoljavaju gornje uvjete.

ODJEL ZA AUTOŠKOLE I VOZAČKE ISPITE

ODJEL ZA AUTOŠKOLE I VOZAČKE ISPITE | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.3 / bs, zadnja izmjena 25.10.2017 | developed by © 2020 SB