3.520.183   |   2016./2017.

Odabrani jezik: bosanski

Obavijesti o rasporedima polaganja

EMIS Vozački ispiti 2.6

Obavještavaju se svi korisnici Informacionog sistema / Informacijskog sustava EMIS autoškole i vozački ispiti da je danas, 27.03.2016. aktivirana nova verzija/inačica 2.6.

Nova verzija / inačica sistema EMIS autoškole i vozački ispiti donosi nekoliko značajnih proširenja postojećih funkcionalnosti. Nove funkcionalnosti se odnose na unaprijeđene procedure koje se koriste za procesiranje pristiglih elektronskih prijava u Ministarskom dijelu sistema / sustava, odnosno na Ministarski sistem/sustav EMIS.

Najvažnija unapređenja postojećeg sistema / sustava odnose se na procedure raspoređivanja kandidata po ispitnim mjestima. Modul za ažuriranje Ispitnih termina je revidiran u skladu sa zahtjevima Ministarstva. Uvedene su nove procedure kojima se zaklkjučavaju postojeći ispitni termini. U novoj verziji / inačici je sada moguće ažurirati članove ispitnih komisija i nakon prethodno izvršene procedure zaključavanja. Dodavannje novih članova komisije je omogućeno, ali njihovo uklanjanje nije.

Glavna promjena ove nove verzije / inačice odnosi se na novi modul - Unos i pregled rezultata ispita (slika 1.). Naime, do sada je ažuriranje rezultata ispita bilo implementirano na nivou pojedinačne kartice kandidata, što je rezultiralo u poprilično ne-efikasnom radu referenata na ovom dijelu sistema / sustava.

Od sada se unos rezultata bilo kojeg ispita može obavljati i tabelarno (slika 1.). Nakon odabira datumskog perioda, odaberemo vrstu ispita i odgovarajuće ispitno mjesto. Sistem / sustav automatski filtrira radne podatke i prikazuje samo one koji su raspoređeni za navedene termine.

 

Postupak ažuriranja rezultata datog ispitnog termina se svodi na klik na ikonicu za edit (plava olovka) na desnoj strani tabele. Forma za unos podataka se automatski prikazuje povrh postojeće tabele (slika 2.)

Po unosu rezultata za odabranog kandidata, sistem / sustav automatski označava da je taj kandidat ažuriran, tako što ga označi crvenom bojom. Istovremeno, na lijevoj strani tabele se za tog kandidata automatski prikazuje ikonica za printanje odgovarajućeg uvjerenja.

Na gore opisan način možemo veoma brzo ažurirati sve kandidate datog ispitnog termina, ne napuštajući tabelu sa listom svih kandidata koji su raspoređeni na taj termin. Kretanje po stranicama je omogućeno. Pri tome se ažuriranje rezultata ispita ne odražava na redni broj aktuelne stranice.

Po potrebi, implementirani su i linkovi za otvaranje kartice svih podataka bilo kojeg kandidata. Klikom na linkove za otvaranje kartica se aktivira novi tab u browseru koji se koristi, tako da se na prethodni tab uvijek jednostavno vraćamo, bez gubljenja trenutne pozicije odnosno procedure na kojoj radimo.

Druga promjena odnosi se na modul za prikaz kandidata koji su položili ispit. Od sada se za svakog prikazanog kandidata automatski prikazuje i ikonica za štampanje / tiskanje odgovarajućeg uvjerenja. Time se na jednom mjestu omogućava elektronsko izdavanje uvjerenja svih kandidata koji su položili dati ispit (slika 3.)


Treća uočljiva promjena odnosi se vizuelni dizajn tabela u modulu za raspoređivanje kandidata. Od sada se trenutna pozicija redka svake table vizuelno označava odgovarajućom bojom, što daje puno bolji uvid na kojem se zapisu trenutno nalazimo. Na taj način je selekcija ikonica za otvaranje kartice, printanje, zaključavanje itd. vizuelno puno jasnija.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS Vozački ispiti 2.5

Obavještavaju se svi korisnici Informacionog sistema / Informacijskog sustava EMIS autoškole i vozački ispiti da je danas, 22.03.2016. aktivirana nova verzija/inačica 2.5

Nova verzija / inačica sistema EMIS autoškole i vozački ispiti donosi nekoliko značajnih proširenja postojećih funkcionalnosti. Nove funkcionalnosti se prevashodno odnose na unaprijeđene procedure koje se koriste za procesiranje pristiglih elektronskih prijava u Ministarskom dijelu sistema / sustava.

Navodimo nekoliko najvažnijih promjena:

  • Uočena jezična nedosljednost u kreiranim potvrdama za kandidate kojima se ista izdaje na bosanskom jeziku je od ove verzije / inačice razriješena. Određeni broj jezičkih ispravki na pojedinim dokumentima koji se izdaju na hrvatskom jeziku je također implementiran.

  • Tabela ispitnih termina od sada sadrže i podatke u ukupnim brojevima raspoređenih kandidata za svako ispitno mjesto.

  • Od sada je moguće otvoriti (edit) i ispitni termin (UMV) čak i ako je prethodno bio zaključan, te ažurirati listu ispitivača za dato ispitno mjesto. Uklanjanje (brisanje) dodanih ispitivača je onemogućeno. Ukoliko ispit nije zaključan, brisanje prethodno dodanih ispitivača je omogućeno.

Napomena:

Večina navedenih unapređenja se prvenstveno odnosi na Ministarski sistem/sustav EMIS.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS Vozački ispiti 2.4

Obavještavaju se svi korisnici Informacionog sistema / Informacijskog sustava EMIS autoškole i Vozački ispiti da je danas, 14.03.2016. aktivirana nova verzija/inačica 2.4


Napomena:

Navedena unapređenja se prvenstveno odnose na Ministarski sistem/sustav EMIS.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

ODJEL ZA AUTOŠKOLE I VOZAČKE ISPITE | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.3 / bs, zadnja izmjena 25.10.2017 | developed by © 2020 SB