3.159.906   |   2016./2017.

Odabrani jezik: bosanski

Obavijesti o rasporedima polaganja

EMIS Vozački ispiti 2.3.1

Obavještavaju se svi korisnici Informacionog sistema / Informacijskog sustava EMIS autoškole i Vozački ispiti da je danas, 25.02.2016. aktivirana nova verzija/inačica 2.3.1

Nova verzija/inačica uključuje određena poboljšanja i proširenja postojećeg sistema/sustava, uključujući:

 • unaprijeđeni modul kandidatiod sada prikazujemo proširenu inicijalnu listu od 300 kandidata,
 • unaprijeđeni modul uposlenici / djelatniciod sada prikazujemo inicijalnu listu bez ograničenja broja,
 • unaprijeđeni modul uposlenici / djelatniciimplementirano novo radno mjesto - ljekar (slika 1.)
 • unaprijeđeni modul raspored polaganja - implementiran novi način filtriranja podataka za predsjednika i članove komisija (slika 2.),
 • i određena druga manja unapređenja.

Napomena:
Navedena unapređenja se prvenstveno odnose na Ministarski sistem/sustav EMIS.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

Testni period

Obavještavaju se svi stručni referenti autoškola kao i sekretari angažirani od strane Ministarstva da je testni period korištenja informacionog sistema / sustava 'EMIS autoškole i vozački ispiti' produžen do 19.02.2016.

U periodu testnog korištenja sistema / sustava, sve autoškole uključene u projekt, a naročito sekretari, trebaju proći sve njegove module i procedure, te na taj način postati familijarni sa novim načinom rada u okruženju digitaliziranih autoškola, umreženih sa Ministarstvom u jedinstveni informacioni sistem / sustav.

To podrazumjeva sljedeće radnje:

 • dodavanje vozila koje autoškola koristi u osposobljavanju kandidata,
 • dodavanje uposlenika / djelatnika (instruktori, predavači, ostali uposlenici / djelatnici),
 • dodavanje kandidata za osposobljavanje i polaganje ispita - matični podaci,
 • proći postupak automatskog preuzimanja matičnih podataka iz sistema EMIS WEB,
 • za novokreirane kandidate, izvršiti dodavanje novih zapisa o izvršenom osposobljavanju,
 • za novokreirane kandidate, izvršiti dodavanje novih prijava za polaganje,
 • za novokreirane prijave, izvršiti kreiranje elektronske prijave  (ikonica na lijevoj strani) i odprintati projavu,
 • za novokreirane prijave, izdati potvrdu, a nakon što smo nadopuniti podatke (ikonica na desnoj strani- datum izdavanja, period osposobljavanja, broj ospsobljavanja, broj nastavnih sati),
 • odštampati / otiskati zahtjev za polaganje ispita na lokalnom printeru,
 • odštampati / otiskati potvrdu o obavljenom osposobljavanju na lokalnom printeru,
 • obaviti postupak automatskog kreiranja ugovora - PPS, PPP, UMV sa kandidatom,
 • izvršiti skeniranje dokumenta kandidata i dodati novi zapis u modulu 'Skenirani dokumenti',
 • dodati fotografiju kandidata i uposlenika / djelatnika,
 • kreirati novu vijesti iz autoškola,
 • provjeriti funkcionalnost novog modula saobračajni / prometni znakovi.

Pored gore navedenog, sekretari trebaju obaviti i ostale radnje i procedure, uključujući zaprimanje (zaključavanje) određenih elektronskih prijava.

Naglašavamo da je u ovom testnom periodu potrebno navoditi podatke koje odgovaraju stvarnom stanju, ali da eventualne greške (ime, prezime, JMB, adresa itd) neće ni na koji način uticati na daljnje procedure koje provodi Ministarstvo, odnosno sekretari.

Novi modul - saobračajni / prometni znakovi

U skladu s preuzetim obavezama da ćemo s pažnjom razmotriti svaki prijedlog stručnih referenta - korisnika informacionog sistema / informacijskog sustava EMIS, u prilici smo da vas obavijestimo da je 14.02.2016. aktiviran novi modul - saobračajni / prometni znakovi.

Cilj ovog modula je da se kandidati za polaganje vozačkih ispita interaktivno educiraju o značenju svakog saobračajnog / prometnog znaka propisanog Zakonom.

Pristup tom novom modulu je obezbijeđen putem glavnog izbornika Materijali, pri čemu je potrebno odabrati podizbornik pod nazivom 'Saobračajni / Prometni znakovi '.

Znakovi, kojih ukupno ima 246, su podijeljeni u pet skupina:

 • Znakovi opasnosti,
 • Znakovi izričitih naredbi,
 • Znakovi obavijesti I,
 • Znakovi obavijesti II,
 • Znakovi obavijesti za vođenje prometa

Postupak počinje odabirom jedne od tih skupina putem izbornika prikazanog u gornjem dijelu forme. Po prikazu liste odgovarajućih znakova, potrebno je kliknuti na bilo koji prikazani znak i dobit ćemo detaljno objašnjenje njegovog značenja (slika 1.):


Slika 1. Interaktivni modul za vježbanje značenja saobračajnih znakova

Svi korisnici sistema / sustava EMIS (ovlašteni predstavnici autoškola) mogu poslati svoja zapažanja i sugestije u vezi sa ovom novom funkcionalnosti putem e-maila nadležnoj službi Ministarstva. To se naročito odnosi za slučaj da se primjete određene greške ili nedorečenosti, što je moguće obzirom na veliki broj obuhavaćenih znakova.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

ODJEL ZA AUTOŠKOLE I VOZAČKE ISPITE | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.3 / bs, zadnja izmjena 25.10.2017 | developed by © 2020 SB