2.425.680   |   2016./2017.

Odabrani jezik: bosanski

Obavijesti o rasporedima polaganja

Održana stručna edukacija ovlaštenih predstavnika autoškola

Stručna edukacija ovlaštenih predstavnika autoškola, koja je dio Projekta digitalizacije autoškola i uvođenja informacionog sistema / informacijskog sustava EMIS Vozački ispiti i autoškole, uspješno je održana u Travniku, 4. i 5. februara / veljače 2016. godine.

Tokom / tijekom edukacije svi polaznici su uspješno prošli praktično osposobljavanja iz načina rada sa informacionim sistemom / sustavom EMIS, uključujući procedure kreiranja matičnih podataka kandidata, elektronskog prijavljivanja ispita, elektronskog izdavanja i štampanja / tiskanja potvrda itd.

Također, svi polaznici su dobili odgovarajuća korisnička uputstva i pristupne podatke sa licencom za pristup i korištenje informacionog sistema / informacijakog sustava EMIS autoškole i vozački ispiti. Licenca uključuje i probni period od deset dana testiranja svih funkcionalnosti sistema / sustava. Tokom / tijekom probnog perioda autoškole su se obavezale / obvezale da će pristupiti intenzivnom ažuriranju baze podataka - dodavati nove kandidate, kreirati elektronske prijave ispita, izvršiti elektronsko izdavanje i printanje prijava, potvrda, ugovora, dodavati matične podatke svojih uposlenika / djelatnika, vozila koje koriste za obuku itd.


Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB / Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK

EMIS Vozački ispiti 2.2

Obavještavaju se svi korisnici Informacionog sistema / Informacijskog sustava EMIS autoškole i Vozački ispiti da je danas, 14.02.2016. aktivirana nova verzija/inačica 2.2

Nova verzija/inačica uključuje određena poboljšanja i proširenja postojećeg sistema/sustava, uključujući:

 • unaprijeđeni modul kandidati - matični podaci,
 • unaprijeđeni modul kandidati - prijave ispita,
 • modificiran način procesiranja podataka,
 • implementiran novi modul - Saobračajni/Prometni znakovi,
 • i određena druga manja unapređenja.

Napomena:
Navedena unapređenja se prvenstveno odnose na Ministarski sistem/sustav EMIS.

EMIS Vozački ispiti 2.1

Obavještavaju se svi korisnici Informacionog sistema / Informacijskog sustava EMIS autoškole i Vozački ispiti da je danas, 06.02.2016. aktivirana nova verzija/inačica 2.1

Nova verzija/inačica uključuje određena poboljšanja i proširenja postojećeg sistema/sustava, uključujući:

 • unaprijeđeni modul kandidati - matični podaci,
 • unaprijeđeni modul kandidati - prijave ispita,
 • modificiran način procesiranja podataka,
 • uklonjeni uočeni propusti koji su evidentirani tokom/tijekom stručne edukacije održane U Travniku od 0402.2016. do 05.02.2016,
 • i određena druga manja unapređenja.

Obrazloženje:
Tokom/tijekom stručne edukacije održane U Travniku od 04.02.2016 do 05.02.2016 ovlašteni predstavnici autoškola su uočili određeni broj manjih propusta i iznijeli nekoliko važnih prijedloga. Dio tih prijedloga je uvažen i ugrađen u ovu novu verziju/inačicu sistema/sustava:

 1. Modul kandidati - matični podaci
  Jedan od prijedloga je bio da se, pored već implementiranih funkcionalnosti, proba automatizirati i podatak o jeziku na kojem se kandidat izjašnjava da želi polagati ispite. Taj prijedlog je uvažen i implementiran na nivou matičnih podataka kandidata: 2. Modul kandidati - prijave ispita
  Drugi prijedlog koje je uvažen se odnosio na mogućnost unosa broja ljekarskog uvjerenja direktno u sistem/sustav. To je implementirano u ovoj novoj verziji / inačici u formi za dodavanje / promjenu zapisa tokom / tijekom prijave polaganja:Gore navedeni podaci se automatski prijavljuju nakon elektronskog izdavanja prijave.

Napomena: Taksativno pobrojani dokumenti koje se prikazuju u prijavi a koje kandidat prilaže su u fazi usaglašavanja sa Ministarstvom i bit će implementirani početkom iduće sedmice / tjedna.

Svi korisnici sistema / sustava (ovlašteni predstavnici autoškola) mogu poslati svoja zapažanja i sugestije u vezi funkcionalnosti sistema / sustava putem e-maila nadležnoj službi Ministarstva.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

ODJEL ZA AUTOŠKOLE I VOZAČKE ISPITE | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.3 / bs, zadnja izmjena 25.10.2017 | developed by © 2019 SB