3.520.270   |   2016./2017.

Odabrani jezik: bosanski

Obavijesti o rasporedima polaganja

EMIS Autoškole i vozački ispiti - novo izdanje 5.3.6

Obavještavaju se svi korisnici  Informacionog sistema 'EMIS autoškole i vozački ispiti' da je danas, 11.08.2017. aktivirana nova verzija sistema 5.3.6.

Nova verzija donosi:

  • revidiranu proceduru automatskog slanja e-mail i SMS poruka predsjednicima i članovima ispitnih komisija o utvrđenim rasporedima polaganja ispita.

OBRAZLOŽENJE:

Prethodna procedura zadužena za automatsko slanje e-mail i SMS poruka članovima ispitnih komisija je bila bazirana na generičkom tekstu poruke koja je sadržavala osnovne detalje o ispitnim terminima. To znači da su svi članovi komisije dobivali isti tekst, što je u potpunosti prihvatljivo u slučaju ispita iz upravljanja motornim vozilom. Međutim, u slučaju ispita iz poznavanja propisa i prve pomoći kada imamo u rasporedu dvije ili više ispitnih grupa, to rješenje ne zadovoljava jer imamo različite termine za različite grupe.

Postojeće rješenje koje je implementirano u ovoj verziji sistema razrješava taj problem. Od sada predsjednici i članovi ispitnih komisija dobivaju e-mail sa individualiziranim tekstom koji se sastoji od generičkog dijela teksta (koji je isti za sve članove) i od dijela teksta koji se odnosi samo za datog člana povjerenstva. U tom drugom dijelu se navodi termin polaganja ispita grupe u koju je dati član raspoređen.

Kao i ranije, generički dio teksta je po potrebi moguće mijenjati.

NAPOMENA:

Obzirom da se navedena unapređenja prvenstveno odnose na Ministarski sistem EMIS, okruženje i način rada ostalih korisnika ostaju nepromijenjeni.

EMIS DEVELOPMENT TEAM


Novi modul - verifikacija uplata taksi i naknada kandidata

Obavještavaju se svi korisnici  Informacionog sistema 'EMIS autoškole i vozački ispiti' da je danas, 06.08.2017. aktivirana nova verzija sistema 5.3.5.

Nova verzija donosi:

  1. određeni broj unapređenja prethodne verzije,
  2. kao i potpuno novi pod-sistem za unos i kontrolu uplata taksi i naknada kandidata tokom prijave ispita.

Sekretari ispitnih komisija tokom unosa prijava ispita od sada imaju obavezu za svaku prijavu ažurirati i sljedeće podatke:

  • datum uplate takse,
  • iznos uplaćene takse,
  • datum uplate naknade,
  • iznos uplaćene naknade.

Također, implementiran je i novi modul za praćenje i analizu uplata kandidata. Putem tog modula će se omogućiti verifikacija i sravnjenje unesenih uplata sa odgovarajućim podacima iz evidencije RAS-a.

Napomena:

Obzirom da se navedena unapređenja prvenstveno odnose na Ministarski sistem EMIS, okruženje i naćin rada ostalih korisnika ostaju nepromijenjeni.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

OBAVIJEST KANDIDATIMA

 PLAN ISPITA ZA JULI, AUGUST I SEPTEMBAR

Broj: 08 - 27- 592 /17-2
Datum: 20.6.2017.godine

PREDMET: OBAVIJEST U VEZI POLAGANJA ISPITA ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA

SVIM KANDIDATIMA ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA,
AUTOŠKOLAMA SBK TRAVNIK
PU JAJCE, BUGOJNO, TRAVNIK, VITEZ I KISELJAK

Obavještavamo kandidate za vozača motornih vozila da je u mjesecu juli, avgust i septembar 2017. godine, planirano organiziranje polaganja ispita za vozače motornih vozila. U zavisnosti odbroja zaprimljenih uredno popunjenih prijava za ispit te dostavljene dokumentacije uz prijavu propisane Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama BiH, („Službeni glasnik BIH“, 6/06, 75/06, 44/0784/09 48/10), Pravilnikom o osposobljavanju za vozača motornih vozila i Pravilnikom o načinu i uslovima organiziranja ispita za vozača motornih vozila (“Službeni glasnik BiH”, broj 46/12), kao i ranije datim uputama iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ispiti će se planirati u sljedećim terminima:


 plan ispita juli, august, septembar B 2017.pdf


U vezi ove obavijesti kandidati za vozača motornih vozila se mogu informisati na oglasnoj ploči Odjela za autoškole i vozačke ispite, ili pozivom na kontakt telefon 030 541 341, u vremenu od 12:00 do 14:00 h.

 MINISTRICA

Katica Čerkez


ODJEL ZA AUTOŠKOLE I VOZAČKE ISPITE | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.3 / bs, zadnja izmjena 25.10.2017 | developed by © 2020 SB