3.520.268   |   2016./2017.

Odabrani jezik: bosanski

Obavijesti o rasporedima polaganja

EMIS Autoškole i vozački ispiti - novo izdanje 5.3.1

Obavještavaju se svi korisnici  Informacionog sistema 'EMIS autoškole i vozački ispiti' da je danas, 14.05.2017. aktivirana nova verzija sistema 5.3.1.

Nova verzija donosi određeni broj unapređenja prethodne verzije, kao i razrješenje uočenih konfliktnih situacija:

  1. Statistika - prolaznost po ispitivačima pojedinačno
    od ove verzije sistema se prikazuju svi članovi ispitnih komisija
  2. Naknade
    implementirana je potpuno nova funkcionalnost: sada je pored ostalih filtera, moguće odabrati i pojedine članove ispitnih komisija
  3. Prijave za polaganje
    od ove verzije imamo implementiranu novu proceduru koja prilikom kreiranja novih prijava automatski filtrira kategorije i potkategorije za koje je datu autoškolu licencirana.

Napomena:

Obzirom da se navedena unapređenja prvenstveno odnose na Ministarski sistem EMIS, okruženje i naćin rada ostalih korisnika ostaju nepromijenjeni.

EMIS DEVELOPMENT TEAMEMIS Autoškole i vozački ispiti - novo izdanje 5.3

Obavještavaju se svi korisnici  Informacionog sistema 'EMIS autoškole i vozački ispiti' da je danas, 07.05.2017. aktivirana nova verzija sistema 5.3.

Nova verzija donosi određeni broj unapređenja prethodne verzije, kao i razrješenje uočenih konfliktnih situacija.

Kod unosa podataka za nove ispitne termine (PPS i PPP) od sada je moguće ukloniti prethodno dodane članove komisije. Ta nova mogućnost je implementirana za grupe broj 2 i 3 i veoma je korisna u situacijama kada greškom dodamo jednog člana komisije.

Napomena:

Obzirom da se navedena unapređenja prvenstveno odnose na Ministarski sistem EMIS, okruženje i naćin rada ostalih korisnika ostaju nepromijenjeni.

EMIS DEVELOPMENT TEAM


EMIS Autoškole i vozački ispiti - novo izdanje 5.2

Obavještavaju se svi korisnici  Informacionog sistema 'EMIS autoškole i vozački ispiti' da je danas, 29.03.2017. aktivirana nova verzija sistema 5.2.

Nova verzija donosi određeni broj unapređenja prethodne verzije, kao i razrješenje uočenih konfliktnih situacija.

Unos podataka za nove uposlenike od sada ne zahtijeva jedinstven matični broj. To znaći da je moguće dodati dva zapisa za istog uposlenika sa različitim pozicijama, ali od sada možemo (i trebamo) zadržati isti matični broj.

Napomena:

Obzirom da se navedena unapređenja prvenstveno odnose na Ministarski sistem EMIS, okruženje i naćin rada ostalih korisnika ostaju nepromijenjeni.

EMIS DEVELOPMENT TEAM


ODJEL ZA AUTOŠKOLE I VOZAČKE ISPITE | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.3 / bs, zadnja izmjena 25.10.2017 | developed by © 2020 SB