3.520.265   |   2016./2017.

Odabrani jezik: bosanski

Obavijesti o rasporedima polaganja

EMIS Autoškole i vozački ispiti - novo izdanje 5.1.0

Obavještavaju se svi korisnici  Informacionog sistema 'EMIS autoškole i vozački ispiti' da je danas, 19.03.2017. aktivirana nova verzija sistema 5.1.0.

Nova verzija donosi određeni broj unapređenja prethodne verzije, kao i nekoliko  novih funkcionalnosti. Nove funkcionalnosti se prevashodno odnose na revidirani način kalkulacije naknada članovima ispitnih komisija. Ta funkcionalnost je implementirana iz razloga što su zadnjim javnim pozivom utvrđena nova imena i pozicije u ispitnim komisijama, pri čemu je od sada moguće imati:

  • da jedna osoba ispunjava uslove i za predsjednika (PPS i PPP) i za ispitivača iz PP,
  • da 10 osoba ispunjava uslove na sve tri pozicije: predsjednik (PPS i PPP) te ispitivač iz PPS i ispitivač iz UMV

Implementacijom ove verzije, funkcionalnost modula za obračun naknada članovima ispitnih komisija se usklađuje s tim novim odredbama.

Drugo vidljivo unapređenje odnosi se na glavni izbornik sistema koji se nalazi u gornjem dijelu ekrana. Od sada je glavni izbornik fiksno pozicioniran, što znači da se njegova pozicija ne mijenja pomjeranjem ekrana prema dole.

Napomena:

Obzirom da se navedena unapređenja prvenstveno odnose na Ministarski sistem EMIS, okruženje i naćin rada ostalih korisnika ostaju nepromijenjeni.

EMIS DEVELOPMENT TEAM


EMIS Autoškole i vozački ispiti - novo izdanje 5.0.1

Obavještavaju se svi korisnici  Informacionog sistema 'EMIS autoškole i vozački ispiti' da je danas, 05.03.2017. aktivirana nova verzija sistema 5.0.1.

Nova verzija donosi određeni broj unapređenja prethodne verzije, kao i nekoliko  novih funkcionalnosti. Nove funkcionalnosti se prevashodno odnose na novi način kalkulacije naknada članovima ispitnih komisija. Od ove verzije, pored prikaza odgovarajućih naknada, imamo i prikaz ukupne naknade za sve ispitne termine u odabranom datumskon intervalu.

Pored toga, sistem sada prikazuje i kalkulacije naknada za sekretare ispitnih komisija, kako za ispite iz poznavanja propisa i prve pomoći, tako i iz upravljanja motornim vozilom.

Sve kalkulacije su u skladu sa odgovarajućim Pravilnikom, pri čemu su relevanti koeficijenti i način obračuna naknada dostupni potem tabele 'Postavka kalkulacija'.

Implementacijom ove nove mogućnosti, funkcionalnost sistema EMIS se značajno unapređuje.

Napomena:

Obzirom da se navedena unapređenja prvenstveno odnose na Ministarski sistem EMIS, okruženje i naćin rada ostalih korisnika ostaju nepromijenjeni.

EMIS DEVELOPMENT TEAM


EMIS Autoškole i vozački ispiti - novo izdanje 5.0

Obavještavaju se svi korisnici  Informacionog sistema 'EMIS autoškole i vozački ispiti' da je danas, 01.03.2017. aktivirana nova verzija sistema 5.0.0. Obzirom da sadrži veoma značajne novine, ova verzija sistema spada u kategoriju 'major new release'.

Nova verzija donosi određeni broj unapređenja prethodne inačice, ali, što je mnogo važnije, i nekoliko  potpuno novih funkcionalnosti. Nove funkcionalnosti se odnose prije svega na novi modul za automatsku kalkulaciju naknada predsjednicima i članovima ispitnih komisija u skladu s Pravilnikom. Fleksibilnost modula je obezbijeđena putem implementiranog rješenja koje omogućuje ažuriranje tabele koeficijenata za pojedine vrste ispita (PPS, PPP, UMV), kao i za pojedine kategorije koje kandidati polažu (A i B, C1 i više). Sve prikazane kalkulacije naknada se mogu automatski izvesti (export) u standardan XLS format (Microsoft Excel) za eventualnu dalju doradu.

Druga novina se odnosi na novi PDF dokument kojem tabelarno prikazujemo sve članove ispitnih komisija u datom datumskom intervalu i za da odabrano ispitno mjesto. Opcija 'sva ispitna' mjesta je također podržana.

Treće, nova verzija omogućuje mehanizam kojim je omogućeno administriranje prijava kandidata kojima je odgođen ispit. Podražani su svi tipovi ispita, tj. PPS, PPP i UMV. U pitanju je ekstremno kompleksna problematika jer se takve prijave automatski reflektuju u mnogim drugim dijelovima sistema, uključujući naknade članovima ispitnih komisija, izviještajima i statistici. To podrazumjeva i automatizam kreiranja spiskova polaganja ispita iz svih grupa koje se objavljuju na web stranici Ministarstva, u kojima se kandidati kojima je odgođen ispit jasno označuju i prikazuju na kraju liste.

Funkcionalnost pod-modula kojim automatski kreiramo rješenja za članove ispitnih komisija je modificirana u skladu sa zahtjevom Odjela za vozačke ispite i autoškole.

Napomena:

Obzirom da se navedena unapređenja prvenstveno odnose na Ministarski sistem EMIS, okruženje i naćin rada ostalih korisnika ostaju nepromijenjeni.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

ODJEL ZA AUTOŠKOLE I VOZAČKE ISPITE | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.3 / bs, zadnja izmjena 25.10.2017 | developed by © 2020 SB