3.520.263   |   2016./2017.

Odabrani jezik: bosanski

Obavijesti o rasporedima polaganja

EMIS Autoškole i vozački ispiti - novo izdanje 4.2

Obavještavaju se svi korisnici  Informacionog sistema 'EMIS autoškole i vozački ispiti' da je danas, 29.01.2017. aktivirana nova verzija sistema 4.2.0.

Nova verzija donosi određeni broj unapređenja prethodne verzije, kao i nekoliko  novih funkcionalnosti. Nove funkcionalnosti se odnose na novi način ažuriranja Crvenog križa u matičnim podacima kandidata. Naime, do sada smo imali mogućnost odabrati samo pet organizacija Crvenog križa koji su se odnosili na pet ispitnih mjesta, što naravno nije kompletna lista.

Od ove nove verzije, pored tih pet imamo na raspolaganju odabrati i odgovarajući Crveni križ iz svih ostalih općina koje se nalazae na području Srednjobosanskog Kantona.

Druga novina se odnosi na štampanje liste kandidata. Od sada imamo mogućnost kreirati i odštampati listu kandidata koji su ažurirani u zadnjih 30 dana. Pri tome, imamo mogučnost prethodno sortirati postojeću listu kandidata, i to

  • po prezimenima,
  • po autoškolama u kojima se obučavaju,
  • po datumima upisa i
  • po općinama stanovanja

Napomena:

Obzirom da se navedena unapređenja prvenstveno odnose na Ministarski sistem EMIS, okruženje i naćin rada ostalih korisnika ostaju nepromijenjeni.


EMIS DEVELOPMENT TEAM


EMIS Autoškole i vozački ispiti - novo izdanje 4.1.2

Obavještavaju se svi korisnici  Informacionog sistema 'EMIS autoškole i vozački ispiti' da je danas, 25.01.2017. aktivirana nova verzija sistema 4.1.2

Nova verzija donosi određeni broj unapređenja prethodne inačice, kao i nekoliko  novih funkcionalnosti. Nove funkcionalnosti se odnose na novi način pretraživanja kandidata. Naime, do sada smo imali mogućnost pretraživati listu po prezimenu. I to je dobro funkcioniralo. Medjutim, obzirom da se broj kandidata koji se arhiviraju u EMIS bazi u znatnoj mjeri uvećava, javlja se potreba  da pretragu proširimo na način da pored prezimena uključimo i ime.

Time se omogućuje vrlo brzo nalaženje tražnog kandidata obzirom da se mnoga prezimena javljaju veoma velik broj puta.

Napomena:

Obzirom da se navedena unapređenja prvenstveno odnose na Ministarski sistem EMIS, okruženje i naćin rada ostalih korisnika ostaju nepromijenjeni.

EMIS DEVELOPMENT TEAM


EMIS - nova sigurnosna implementacija

Obavještavaju se svi korisnici informacionog sistema EMIS VOZAČI (ovaj) da je od 09. januara 2017. implementirana nova sigurnosna zaštita sistema, koja je istog dana i aktivirana.

Novi sistem implementira tzv. SSL protokol (Secure Sockets Layer) putem kojeg se enkriptira sva komunikacija između klijenta (računar kojeg koristite vi) i servera (računar na kojem se nalazi instaliran informaciioni sistem EMIS VOZAČI). U pitanju je napredna, vrlo sigurna sha256rsa  256-bitna enkripcija. Ta sigurnosna tehnologija obezbjeđuje da svi podaci koji se unose u sistem i prenose preko Interneta ostaju zaštićeni i privatni. SSL je industrijski standard u obezbjeđenju zaštite i integriteta podataka i koristi se u bankarskim sistemima, sistemima za rad sa e-mail porukama itd.

Da bi se obezbijedila SSL konekcija na neki system potrebno je obezbijediti SSL certifikat, pri čemu se na nivou web servera podrazumjeva kreiranje para sigurnosnih ključeva, jedan privatni i drugi javni (Private Key i Public Key).

Sva kompleksnost implementacije SSL tehnologije je sa stanovišta krajnjeg korisnika u potpunosti skrivena. Jedina vidljiva razlika je da će web preglednik za sistem koji je osiguran SSL protokolom prikazati https://www.e-skole.ba/vozaci umjesto uobičajenog http://www.e-skole.ba/vozaci. Također, prikazat će se i odgovarajući indikator u obliku katančića sa nazivom Secure koji, nakon što se na njega klikne, daje informacije o datom SSL certifikatu i njegovoj validnosti:

  

SSL certifikat je za stranice sistema e-skole.ba/vozaci obezbijedio EMIS DEVELOPMENT TEAM, sa periodom trajanja do 07.04.2017 (90 dana). Obnova certifikata za sljedeći datumski period će se automatski obaviti nakon 60 dana (30 dana prije isteka prethodnog).

Napomena: informacijski system EMIS VOZAČI je implementiran nan nivou otvorenog protokola TCP/IP (Internet) i uvijek je bio zaštićen od nezakonitog korištenja od strane neovlaštenih osoba ili hakera. Implementacijom SSL protokola se nivo sigurnosti i zaštite sistema u značajnoj mjeri dalje unapređuje. U planu je i implemntacija dodatnih sigurnosnih rješenja koja se već testiraju u Ministarstvu, a radi se o tzv. two-factor authentication tehnologiji uz upotrebu one-time password (OTP) rješenja (aplikacija na mobitelima).


ODJEL ZA AUTOŠKOLE I VOZAČKE ISPITE | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.3 / bs, zadnja izmjena 25.10.2017 | developed by © 2020 SB