3.520.258   |   2016./2017.

Odabrani jezik: bosanski

Obavijesti o rasporedima polaganja

Seminar i workshop za referente Ministarstva

Seminar i workshop za referente Ministarstva koji su ovlašteni za rad na informacionom sistemu / sustavu EMIS autoškole i vozački ispiti će biti održan u četvrtak, 25.08.2016. godine u Travniku.


OZNAKA

NASLOV PREDAVANJA

EDU – EMIS-VI-08/16

Implementacija novih funkcionalnosti i sigurnosnih procedura u sistemu / sustavu emis autoškole i vozački ispiti

 

Praktični on-line trening i osposobljavanje referenata Ministarstva  ovlaštenih za rad na sistemu / sustavu EMIS autoškole
 

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA

Datum

 

Vrijeme

 

Mjesto

četvrtak, 25.08.2016.

 

10:00 – 13:00

 

Mješovita srednja tehnička škola Travnik,

Školska bb. 72270  Travnik
VRIJEME

NASLOV I DETALJI PREDAVANJA

10:00 - 10:45

Analiza rada odjela za autoškole i vozačke ispite u sistemu / sustavu EMIS autoškole i vozački ispiti u proteklom periodu


Šezad Hodžić,  Ministarstvo obrazovanja, znanosti,  kulture i sporta / športa Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna - odjel  za autoškole i vozačke ispite,  pomoćnik ministrice

11:00 - 13:00


Informacijski sistem / sustav EMIS autoškole i vozački ispiti (Education Management Information System) - Implementacija novih funkcionalnosti i sigurnosnih procedura


-          uvod i prezentacija dosadašnjih aktivnosti

-          nove funkcionalnosti

-          nove sigurnosne procedure

-          nova procedura za on-line prijavu na sistem / sustav

-          instalacija mobilne app na mobitele svih učesnika seminara

-          kreiranje korisničkih naloga svih učesnika seminara

-           prijava na EMIS u novom okruženju

-          automatsko slanje e-mail i sms poruka

-          napredno izvještavanje i statistika

-          stabiliziranje i optimizacija postojećih procedura

-          novi sistem / sustav za on-line polaganje teorijskog dijela ispita za vozače

-          pitanja/odgovori

 

Prof. dr. Senad Burak, Univerzitet u Sarajevu, glavni projektant informacionog sistema / informacijskog sustava i administrator baze podataka

 
.

ODJEL ZA AUTOŠKOLE I VOZAČKE ISPITE

EMIS Autoškole i vozački ispiti - novo izdanje 4.0

Obavještavaju se svi korisnici  Informacionog sistema 'EMIS autoškole i vozački ispiti' da je danas, 24.08.2016. aktivirana nova verzija sistema 4.0

Nova verzija donosi određeni broj unapređenja prethodne implementacije sistema, kao i nekoliko  novih funkcionalnosti. Nove funkcionalnosti se odnose na unaprijeđene procedure koje se koriste za rad sa matičnim podacima kandidata i  prijavama za polaganje ispita.

Glavna promjena koju donosi ova verzija odnosi se na nova sigurnosna rješenja koja su ugrađena u sistem.

Napomena:

Svi detalji koji se odnose na navedene promjene će biti detaljno obrazloženi na stručnoj edukaciji i osposobljavanju ovlaštenih referenata Ministarstva, koja će se održati u četvrtak, 25.08.2016. godine u Travniku.

EMIS DEVELOPMENT TEAM


EMIS Autoškole i vozački ispiti - novo izdanje 3.2

Obavještavaju se svi korisnici  Informacionog sistema 'EMIS autoškole i vozački ispiti' da je danas, 07.07.2016. aktivirana nova verzija sistema 3.2

Nova verzija donosi određeni broj unapređenja prethodne inačice, kao i nekoliko  novih funkcionalnosti. Nove funkcionalnosti se odnose na unaprijeđene procedure koje se koriste za definiranje ispitnih termina i automatiziranog  sistema za kreiranje rješenja u Ministarskom dijelu sistema.

Napomena:

Obzirom da se navedena unapređenja prvenstveno odnose na Ministarski sistem EMIS, okruženje i način rada ostalih korisnika ostaju nepromijenjeni.

EMIS DEVELOPMENT TEAM


ODJEL ZA AUTOŠKOLE I VOZAČKE ISPITE | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.3 / bs, zadnja izmjena 25.10.2017 | developed by © 2020 SB