2.582.768   |   2016./2017.

Odabrani jezik: bosanski

Seminar i workshop za predstavnike autoškola

OBAVJEŠTENJE: Obavještavaju se sve licencirane autoškole SBK/KSB da će u srijedu, 21.09.2016. godine biti održan seminar i workshop za predstavnike autoškola koji su ovlašteni za rad na informacionom sistemu / informacijskom sustavu "EMIS autoškole i vozački ispiti'.

OZNAKA

NAZIV TEMSKE JEDINICE

EDU – EMIS-VI-08/16

Implementacija novih funkcionalnosti i sigurnosnih procedura u sistemu / sustavu emis autoškole i vozački ispiti

 

Praktični on-line trening i osposobljavanje predstavnika autoškola ovlaštenih za rad na sistemu / sustavu EMIS autoškole
 

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA

Datum

 

Vrijeme

 

Mjesto

srijeda, 21.09.2016.

 

10:00 – 13:00

 

Sala u zgradi Vlade SBK/KSB Travnik
VRIJEME

NASLOV I DETALJI PREDAVANJA

10:00 - 10:20

Analiza rada odjela za autoškole i vozačke ispite u sistemu / sustavu EMIS autoškole i vozački ispiti u proteklom periodu


Šezad Hodžić,  Ministarstvo obrazovanja, znanosti,  kulture i sporta / športa Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna - odjel  za autoškole i vozačke ispite,  pomoćnik ministrice

10:30 - 13:00


Informacijski sistem / sustav EMIS autoškole i vozački ispiti (Education Management Information System) - Implementacija novih funkcionalnosti i sigurnosnih procedura


-          uvod i prezentacija dosadašnjih aktivnosti

-          nove funkcionalnosti

-          nove sigurnosne procedure

-          nova procedura za on-line prijavu na sistem / sustav

-          instalacija mobilne app na mobitele svih učesnika seminara

-          kreiranje korisničkih naloga predstavnicima autoškola

-           prijava na EMIS u novom okruženju

-          novi sistem / sustav za on-line polaganje teorijskog dijela ispita za vozače

-          pitanja/odgovori

 

Prof. dr. Senad Burak, Univerzitet u Sarajevu, glavni projektant informacionog sistema / informacijskog sustava i administrator baze podataka

 
.

Napomena: obzirom na važnost seminara obavezna / obvezna je prisutnost i aktivno učešće ovlaštenih predstavnika autoškola, a naročito onih koji su direktno involvirani u rad na sistemu / sustavu EMIS.

Obzirom da nove sigurnosne procedure uvode dvostruku verifikaciju prilikom prijave na sistem / sustav (two-factor authentication) baziranu na korištenju posebne mobilne aplikacije, svi ovlašteni predstavnici autoškola moraju doći na seminar sa svojim mobitelom.

Minimalni preduvjeti za uspješnu instalaciju aplikacije podrazumjevaju (relativno) novije mobitele (smart mobile) sa zadovoljavajućom kamerom i mogučnošću instalacije aplikacije za skeniranje 2D barkodova.

Većina mobitela koji se uobićajeno koriste u BiH spadaju u tu kategoriju, tj. u potpunosti zadovoljavaju gornje uvjete.

ODJEL ZA AUTOŠKOLE I VOZAČKE ISPITE

Komentari su zatvoreni

ODJEL ZA AUTOŠKOLE I VOZAČKE ISPITE | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.3 / bs, zadnja izmjena 25.10.2017 | developed by © 2020 SB