3.060.027   |   2016./2017.

Odabrani jezik: bosanski

EMIS Autoškole i vozački ispiti - novo izdanje 4.1.2

Obavještavaju se svi korisnici  Informacionog sistema 'EMIS autoškole i vozački ispiti' da je danas, 25.01.2017. aktivirana nova verzija sistema 4.1.2

Nova verzija donosi određeni broj unapređenja prethodne inačice, kao i nekoliko  novih funkcionalnosti. Nove funkcionalnosti se odnose na novi način pretraživanja kandidata. Naime, do sada smo imali mogućnost pretraživati listu po prezimenu. I to je dobro funkcioniralo. Medjutim, obzirom da se broj kandidata koji se arhiviraju u EMIS bazi u znatnoj mjeri uvećava, javlja se potreba  da pretragu proširimo na način da pored prezimena uključimo i ime.

Time se omogućuje vrlo brzo nalaženje tražnog kandidata obzirom da se mnoga prezimena javljaju veoma velik broj puta.

Napomena:

Obzirom da se navedena unapređenja prvenstveno odnose na Ministarski sistem EMIS, okruženje i naćin rada ostalih korisnika ostaju nepromijenjeni.

EMIS DEVELOPMENT TEAM


Komentari su zatvoreni

ODJEL ZA AUTOŠKOLE I VOZAČKE ISPITE | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.3 / bs, zadnja izmjena 25.10.2017 | developed by © 2020 SB