3.060.088   |   2016./2017.

Odabrani jezik: bosanski

EMIS Autoškole i vozački ispiti - novo izdanje 4.2

Obavještavaju se svi korisnici  Informacionog sistema 'EMIS autoškole i vozački ispiti' da je danas, 29.01.2017. aktivirana nova verzija sistema 4.2.0.

Nova verzija donosi određeni broj unapređenja prethodne verzije, kao i nekoliko  novih funkcionalnosti. Nove funkcionalnosti se odnose na novi način ažuriranja Crvenog križa u matičnim podacima kandidata. Naime, do sada smo imali mogućnost odabrati samo pet organizacija Crvenog križa koji su se odnosili na pet ispitnih mjesta, što naravno nije kompletna lista.

Od ove nove verzije, pored tih pet imamo na raspolaganju odabrati i odgovarajući Crveni križ iz svih ostalih općina koje se nalazae na području Srednjobosanskog Kantona.

Druga novina se odnosi na štampanje liste kandidata. Od sada imamo mogućnost kreirati i odštampati listu kandidata koji su ažurirani u zadnjih 30 dana. Pri tome, imamo mogučnost prethodno sortirati postojeću listu kandidata, i to

  • po prezimenima,
  • po autoškolama u kojima se obučavaju,
  • po datumima upisa i
  • po općinama stanovanja

Napomena:

Obzirom da se navedena unapređenja prvenstveno odnose na Ministarski sistem EMIS, okruženje i naćin rada ostalih korisnika ostaju nepromijenjeni.


EMIS DEVELOPMENT TEAM


Komentari su zatvoreni

ODJEL ZA AUTOŠKOLE I VOZAČKE ISPITE | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.3 / bs, zadnja izmjena 25.10.2017 | developed by © 2020 SB