3.520.274   |   2016./2017.

Odabrani jezik: bosanski

Novi modul - verifikacija uplata taksi i naknada kandidata

Obavještavaju se svi korisnici  Informacionog sistema 'EMIS autoškole i vozački ispiti' da je danas, 06.08.2017. aktivirana nova verzija sistema 5.3.5.

Nova verzija donosi:

  1. određeni broj unapređenja prethodne verzije,
  2. kao i potpuno novi pod-sistem za unos i kontrolu uplata taksi i naknada kandidata tokom prijave ispita.

Sekretari ispitnih komisija tokom unosa prijava ispita od sada imaju obavezu za svaku prijavu ažurirati i sljedeće podatke:

  • datum uplate takse,
  • iznos uplaćene takse,
  • datum uplate naknade,
  • iznos uplaćene naknade.

Također, implementiran je i novi modul za praćenje i analizu uplata kandidata. Putem tog modula će se omogućiti verifikacija i sravnjenje unesenih uplata sa odgovarajućim podacima iz evidencije RAS-a.

Napomena:

Obzirom da se navedena unapređenja prvenstveno odnose na Ministarski sistem EMIS, okruženje i naćin rada ostalih korisnika ostaju nepromijenjeni.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

Komentari su zatvoreni

ODJEL ZA AUTOŠKOLE I VOZAČKE ISPITE | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.3 / bs, zadnja izmjena 25.10.2017 | developed by © 2020 SB